Loading...
Tạm dừng trả kết quả mở tài khoản TNex

Nhằm nâng cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn, TNex thông báo về việc bảo trì hệ thống. Trong thời gian này, TNex sẽ tạm dừng trả kết quả trực tiếp đối với những khách hàng mở tài khoản thành công

Vì vậy, MFast sẽ cập nhật kết quả chậm so với thực tế khoảng 2 ngày làm việc kể từ 18h00 ngày 10/05/2022. Dự kiến TNex sẽ hoàn tất bảo trì vào ngày 13/05/2022. MFast sẽ cập nhật kết quả cho bạn ngay khi đối tác hoàn tất bảo trì

Các bạn cập nhật thông tin và mong bạn thông cảm !