Loading...
Tạm dừng ứng tuyển nghiệp vụ $Nap trên MFast

MFast xin thông báo về việc tạm dừng ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng dự án $Nap trên MFast, đồng thời không ứng tuyển tạo code trên Vymo

Thời gian áp dụng: 28/03/2022

Đối với người dùng đã ứng tuyển nghiệp vụ $Nap thành công trước đó, vẫn tiếp tục đăng ký theo quy trình đã truyền thông và có thể tiếp tục bán hàng đối với dự án $Nap.

Lưu ý: Những trường hợp chưa tạo code $Nap trên MFast nhưng phát sinh doanh số sẽ không được chi trả hoa hồng theo quy định của MFast.

Các bạn cập nhật thông tin nhé !