Loading...
Tạm hoãn cập nhật trạng thái sản phẩm CashCard

MFast xin thông báo về tình trạng lỗi trong quá trình cập nhật kết quả hồ sơ đối với sản phẩm thẻ vay MCredit Casd Card từ phía đối tác. Hiện tại, MFast đang làm việc cùng với MCredit khắc phục sự cố này

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi người dùng, những hồ sơ khách hàng giải ngân từ ngày 22/03/2023 sẽ tạm hoãn cập nhật kết quả và sẽ được xử lý ngay khi MCredit hoàn tất sửa lỗi.

Mong bạn thông cảm và tiếp tục đẩy mạnh bán hàng hơn nữa trong thời gian tới nhé