Loading...
Thông báo tạm hoãn chi trả hoa hồng KBank

MFast xin thông báo, hiện tại KBank chưa có thông tin đầy đủ về đối soát hồ sơ đến ngày 14/10/2022, vì vậy kết quả đối soát KBank sẽ phải hoãn lại và dự kiến có thông tin đầy đủ vào ngày 17/10/2022.

MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi KBank trả kết quả

Đây là sự cố phát sinh từ đối tác nên mong bạn thông cảm!