Tạm hoãn chi trả hoa hồng OCB Omni

MFast xin thông báo, hiện tại OCB chưa có thông tin đầy đủ về đối soát hồ sơ OCB Omni tháng 7, vì vậy kết quả đối soát OCB Omni sẽ phải hoãn lại và dự kiến có thông tin đầy đủ sau ngày 02/09/2022

Đối với những đơn phát sinh trong tháng 7, MFast sẽ thông báo đến bạn sớm ngay khi có kết quả

Đây là sự cố phát sinh từ đối tác nên mong bạn thông cảm!