Loading...
Tạm ngưng chi trả hoa hồng giới thiệu MB Bank do lỗi kết nối

MFast xin thông báo, hiện đang xảy ra lỗi kết nối từ MB Bank, vì vậy sẽ tạm ngưng chi trả hoa hồng mở tài khoản MB Bank để sửa lỗi cho đến khi hoàn tất.

Trong thời gian này, các bạn vẫn có thể hướng dẫn khách hàng mở tài khoản MB Bank bình thường, và hoa hồng những trường hợp thành công trong thời gian này sẽ được chi trả bổ sung ngay sau khi hoàn tất sửa lỗi

Tuy nhiên, tin vui là các trường hợp khách hàng trong tháng 06, tháng 07 Sale nhập File thông tin cập nhật, chưa được trả hoa hồng sẽ được xử lý, và chi trả cho các bạn chậm nhất vào Thứ 2 ngày 09/08/2021.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!