Loading...
Tạm ngưng chi trả hoa hồng mở tài khoản KBank ngày 12/12/2022

KBank thông báo ngày 12/12/2022 rơi vào ngày nghỉ Lễ theo ngày làm việc bên Thái Lan. Vì vậy, KBank sẽ tạm ngưng cập nhật kết quả mở tài khoản số và việc chi trả hoa hồng cho người dùng tạm gián đoạn

Hoa hồng sẽ được chi trả cho người dùng vào ngày 13/12/2022, ngay khi KBank quay trở lại làm việc.

Mong bạn thông cảm!