Loading...
Tạm ngưng dịch vụ Thẻ Quà Tặng_Got It

Nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng về dịch vụ thẻ quà tặng, MFast xin thông báo tạm ngưng dịch vụ này để bảo trì hệ thống.

MFast sẽ thông báo đến các bạn ngay khi hoàn tất bảo trì và dịch vụ này mở trở lại.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!