Loading...
Tam ngưng giới thiệu MB Bank cho khách hàng dùng IOS

MFast xin thông báo, sau vài ngày triển khai giới thiệu mở tài khoản MB Bank dành cho khách hàng dùng hệ điều hành IOS, thì hiện các kết quả trả về từ đối tác không được đủ so với thực tế do một vài kết nối giữa hai bên.

Vì vậy, để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của các bạn về sản phẩm này, từ 0h ngày 25/06/2021, MFast sẽ tạm ngưng tính năng giới thiệu này để điều chỉnh các kết nối giữa hai bên. MFast sẽ thông báo lại đến các bạn ngay khi hoàn tất.

Các trường hợp chưa được ghi nhận hoa hồng từ ngày 24/06/2021 trở về trước, đối với khách hàng sử dụng IOS, MFast sẽ đối soát và chi trả cho các bạn chậm nhất vào ngày 10/07/2021.

Xin cảm ơn !