Loading...
Tạm ngưng giới thiệu mở tài khoản trực tuyến TP Bank

MFast xin thông báo, từ ngày 23/05/2022, TP Bank sẽ tiến hành bảo trì hệ thống. Trong thời gian này, để không bị ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng cũng như về việc ghi nhận hoa hồng cho người dùng, các bạn lưu ý không giới thiệu khách hàng mở tài khoản ngân hàng trực tuyến TP Bank.

MFast sẽ thông báo ngay đến các bạn khi dự án được mở trở lại.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!