Loading...
Tạm dừng giới thiệu mở tài khoản CIMB Bank

MFast xin thông báo về việc tạm ngưng mở tài khoản CIMB Bank từ 17h00 ngày 22/09/2022 để cập nhật hệ thống, nhằm tăng trải nghiệm người dùng tốt hơn

Trong thời gian này, các bạn lưu ý không giới thiệu khách hàng mở tài khoản. Các hồ sơ đang được xử lý trên hệ thống vẫn sẽ được cập nhật kết quả bình thường (Theo quy định hiện hành)

Bạn tham khảo các dự án mở tài khoản số khác trên MFast Tại Đây

MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi hoàn tất cập nhật hệ thống. Mong bạn thông cảm!