Loading...
Tăng chính sách bán hàng Easy Credit

Từ ngày 01/04/2021, MFast tăng chính sách bán hàng Easy Credit từ 2,8% lên đến 4% trên số tiền giải ngân, cụ thể như sau:

  • Hoa hồng nhận được: 4% x Số tiền giải ngân x Tỉ trọng sản phẩm
  • Nhận ngay 100% hoa hồng khi giải ngân thành công. Không tạm giữ Del.

Ngoài ra, trong tháng 4 MFast sẽ tích hợp với Portal EC, các bạn lên hồ sơ hoàn toàn từ MFast mà không qua hệ thống nào khác. MFast sẽ thông báo đến các bạn khi hoàn tất kết nối.

Dựa trên những thuận lợi đó, chúng ta hãy cùng nhau đẩy mạnh dự án Easy Credit các bạn nhé !

Chúc các bạn thành công !