Loading...
Tạo mật khẩu đăng nhập MFast

Để hỗ trợ người dùng có trải nghiệm tốt hơn, MFast xin thông báo mở tính năng đặt mật khẩu để đăng nhập nhanh vào MFast

Để đặt mật khẩu, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn mục "Thiết lập"

Bước 2: Chọn mục "Mật khẩu và bảo mật"

Bước 3: Chọn "Đặt mật khẩu" . Sau đó bạn nhập mật khẩu cần đặt.

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về để hoàn tất

Bước 5: Mở MFast và đăng nhập bằng mật khẩu vừa tạo

Chúc bạn thành công nhé !