Hướng dẫn đặt mật khẩu đăng nhập vào MFast

Để việc đăng nhập vào MFast không bị gián đoạn, trong trường hợp phát sinh lỗi gọi OTP từ phía nhà mạng. MFast khuyến nghị người dùng sử dụng tính năng đặt mật khẩu, giúp người dùng chủ động đăng nhập vào MFast nhanh chóng.

Để đặt mật khẩu đăng nhập, bạn thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Chọn mục “Cá nhân”
  • Bước 2: Chọn mục “Đổi mật khẩu”
  • Bước 3: Đặt mật khẩu bao gồm 6 chữ số

Hy vọng tính năng này sẽ đem lại trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng MFast

Chúc bạn thành công!