Cash24 - MFast

Thông báo tạm ngừng triển khai dự án Cash24

MFast xin thông báo sẽ tạm ngừng triển khai dự án Cash24 từ ngày 10/01/2022. Các bạn nắm thông tin...

[Cash24] Điều chỉnh chính sách bán hàng

MFast thông báo về việc điều chỉnh chính sách bán hàng đối với dự án Cash24 như sau: 1/ Đối...

Điều chỉnh chính sách bán hàng Cash24

Kể từ ngày 15/11/2021, Cash24 thông báo thay đổi về thông tin sản phẩm và chính sách bán hàng như...

[Cash24] Mở lại các khu vực bị ảnh hưởng Covid 19

Cash24 thông báo, từ ngày 01/10/2021 sẽ hỗ trợ trở lại CHO TẤT CẢ CÁC TỈNH/ THÀNH PHỐ trước đây...

[Cash24] Cảnh báo về việc gửi Link đăng ký hồ sơ vay cho khách hàng

MFast xin thông báo, hiện tại đã xảy ra nhiều tình trạng, Sales gửi link đăng ký vay cho khách...

[Cash24] Cập nhật thông tin vận hành

MFast thông báo về một vài lưu ý trong quá trình làm hồ sơ vay Cash24: 1/ Trong 3 ngày...

[Cash24] Tăng thời gian thẩm định

Cash24 xin thông báo lịch tăng ca hỗ trợ khách hàng vào ngày 29/05/2021 và 30/05/2021 từ 7:00 - 21:00,...

[Cash24] Tạm dừng lên hồ sơ tại các tỉnh phía Bắc

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 khu vực phía Bắc và để kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu...

Hoàn tất chi trả hoa hồng Cash24 vượt mốc

MFast xin thông báo đã hoàn tất chi trả hoa hồng vượt mốc 300,000 VNĐ, cho những bạn có hồ...

[Cash24] Các lưu ý quan trọng trong quá trình làm hồ sơ khách hàng

MFast xin nhắc lại các lưu ý trong quá trình làm hồ sơ vay để tăng tỷ lệ duyệt hồ...