Easy Credit - Trang 3 trên 6 - MFast

[Easy Credit] Điều chỉnh sản phẩm vay theo bảo hiểm nhân thọ

1/ Lý do thông báo: Tối ưu hóa chứng từ vay của sản phẩm, giảm rủi ro giả mạo chứng...

[Easy Credit] Mở lại kênh giải ngân trực tiếp

1/ Lý do thông báo: Đa đạng hóa hình thức giải ngân nhằm hỗ trợ tối ưu khách hàng. 2/...

Cập nhật chậm kết quả hồ sơ Easy Credit

MFast xin thông báo, do chuyển đổi hệ thống mới nên hiện Easy Credit chưa cung cấp được báo cáo...

[Easy Credit] Thông báo bảo trì hệ thống

1/ Lý do thông báo: Hệ thống tạm ngưng để phục vụ bảo trì. 2/ Nội dung thông báo: 2.1/...

[Easy Credit] Hướng dẫn hệ thống Portal mới

Nhằm khẳng định vị thế và nâng tầm phát triển các sản phẩm dịch vụ trên hệ thống hiện tại....

[Easy Credit] Hướng dẫn bổ sung chứng từ trong trường hợp CMND và số CMND mờ

1/ Lý do thông báo: Hạn chế các hồ sơ bị HỦY do không thỏa điều kiện chứng từ.Hỗ trợ...

[Easy Credit] Thông báo bổ sung hình chân dung khách hàng

1/ Lý do thông báo: Tạo tiền đề thuận lợi cho việc chuyển giao sang hệ thống mới.Đồng bộ chứng...

[Easy Credit] Hướng dẫn nhập thông tin CMND cũ của khách hàng

1/ Nội dung thông báo: Hướng dẫn nhập thông tin đối với trường hợp khách hàng có CCCD/CMND KHÁC tại...

[Easy Credit] Điều chỉnh một số sản phẩm vay

1/ Lý do thông báo: Tối ưu về cấu hình sản phẩm, điều chỉnh lãi suất trần 45% Tạm dừng...

[Easy Credit] Thông báo bảo trì hệ thống

1/ Lý do thông báo: Nhằm nâng cấp và tăng cường sự ổn định của hệ thống. 2/ Nội dung...