Easy Credit - Trang 5 trên 6 - MFast

Tin nóng Easy Credit_21.07.2021

Nhằm thúc đẩy bán hàng hơn nữa trong thời gian tới, Easy Credit thông báo những thay đổi trong sản...

[Easy Credit] Điều chỉnh chứng từ đối với sản phẩm Vay theo tổ chức tín dụng khác

1/ Lý do thông báo: Nhằm tối ưu hóa chứng từ và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ...

[Easy Credit] Nhập mã OTP xác thực thông tin khách hàng

Easy Credit thông báo về việc lấy mã OTP xác thực khách hàng tại Trang AF1 trên Portal, để hỗ...

[Easy Credit] Thông báo bảo trì hệ thống

1/ Lý do thông báo: Nhằm nâng cấp và tăng cường sự ổn định của hệ thống. 2/ Nội dung...

[Easy Credit] Cập nhật các khu vực không triển khai bán hàng

1/ Lý do thông báo: - Cập nhật danh sách khu vực thuộc đơn vị hành chính cấp Quận/Huyện hỗ...

Kết quả thi đua Top giải ngân Easy Credit Tháng 7

MFast xin gửi lời chúc mừng đến 5 bạn Sales đã xuất sắc trở thành Top Giải Ngân Easy Credit...

[Easy Credit] Thông báo hướng dẫn kênh thanh toán

1/ Lý do thông báo Cập nhật thông tin và hướng dẫn thanh toán khoản vay đến EASY CREDIT qua...

[Easy Credit] Triển khai sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ

1/ Lý do thông báo Easy Credit thông báo triển khai sản phẩm “Cho vay tiền mặt dành cho KH...

[Easy Credit] Điều chỉnh chứng từ và cập nhật sản phẩm cho vay

1/ Lý do thông báo: Nhằm thúc đẩy kết quả kinh doanh và tối ưu hóa thủ tục đăng ký...

[Easy Credit] Hướng dẫn thu thập thông tin địa chỉ thường trú

MFast xin gửi đến các bạn các thu thập địa chỉ thường trú dựa trên giấy tờ mà khách hàng...