Mcredit - MFast

[MCredit] Thông báo điều chỉnh khoản vay sản phẩm

Nhằm mục đích kiểm soát rủi ro và tối ưu danh mục, tăng tỷ trọng của các sản phẩm rủi...

[MCredit] Hủy hồ sơ khi không liên lạc được Khách hàng và Tham chiếu

Mcredit xin thông báo về quy định đối với trường hợp thẩm định liên hệ khách hàng/ người tham chiếu như...

[MCredit] Mở lại tính năng giải ngân hạn mức qua tài khoản MB

MCredit xin thông báo: Mở lại tính năng “Giải ngân hạn mức qua tài khoản MB” trên App Mcredit bắt đầu...

[MCredit] Hướng dẫn xin CAT công ty trên MFast

Nhằm giúp người dùng chủ động hơn trong việc bán hàng, MFast thông báo tính năng gửi thông tin yêu...

[MCredit] Quy định về chụp ảnh khách hàng và nhân viên kinh doanh

MCredit xin gửi lại thông tin cập nhật về việc chụp ảnh khách hàng và nhân viên kinh doanh (NVKD)...

[MCredit] Ký E Sign cam kết sử dụng thẻ khi ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng

MFast xin thông báo một số thay đổi khi bạn ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng dự án MCredit như...

[MCredit] Dừng triển khai miễn sổ hộ khẩu đối với Sim Viettel

MCredit thông báo về việc dừng triển khai miễn sổ khẩu đối với sản phẩm Sim Viettel Chính sách thí...

[MCredit] Cảnh báo gian lận hồ sơ

MCredit thông báo phát hiện rất nhiều hồ sơ giả chữ ký và con dấu xác nhận của công ty...

[MCredit] Điều chỉnh lãi suất một số sản phẩm vay

MCredit thông báo điều chỉnh lãi suất một số chương trình cho vay tiền mặt đối với sản phẩm lương...

Bảng tính lãi suất MCredit trên MFast

Cả nhà MFast ơi, tính năng tính lãi suất cho các sản phẩm vay hạn mức MCredit đã được mở...