Mirae Asset - MFast

[Mirae] Triển khai sản phẩm vay tiêu dùng cho khách hàng là Nữ

Mirae Asset thông báo triển khai sản phẩm vay mới "Vay tiêu dùng dành cho khách hàng là Nữ" với...

[MAF] Điều chỉnh lãi suất sản phẩm vay tiền mặt

Mirae Asset thông báo về việc thay đổi lãi suất cho vay với 1 số sản phẩm, các sản phẩm có...

[Mirae] Triển khai khu vực miền Bắc

Mirae Asset thông báo về việc triển khai các sản phẩm vay tại khu vực Miền Bắc như sau: 1/...

[Mirae] Cập nhật sản phẩm vay theo lương

Mirae Asset thông báo cập nhật thông tin sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp dành cho CBNV công ty...

[Mirae Asset] Điều chỉnh thông tin sản phẩm

Mirae Asset thông báo điều chỉnh thông tin sản phẩm như sau: 1/ Cập nhật sản phẩm vay tiêu dùng tín...

[Mirae Asset] Tin nhắn chấm điểm đối với mạng Vinaphone

Kể từ ngày 14/10/2021, tại thời điểm tư vấn và nhận hồ sơ của khách hàng, các bạn hướng dẫn...

[Mirae Asset] Điều chỉnh phí bảo hiểm khoản vay

Mirae Asset thông báo về việc điều chỉnh phí bảo hiểm khoản vay như sau: Cập nhật bảo hiểm khoản vay...

[Mirae Asset] Thay đổi ngày thanh toán khoản vay

Mirae Asset xin thông báo: 1/ Thay đổi ngày chọn thanh toán mới 1, 5, 10, 15, 25. Các bạn...

[Mirae Asset] Lưu ý về tin nhắn chấm điểm Viettel

Mirae Asset thông báo về tin nhắn chấm điểm TS của mạng Viettel như sau: Khách hàng có thể thực...

[Mirae] Tạm dừng sản phẩm vay theo lương có đăng ký trích nợ tự động

Mirae Asset thông báo, do tình hình dịch bệnh dẫn đến không đảm được việc cung cấp bản cứng mẫu...