[Mirae Asset] Điều chỉnh phí bảo hiểm khoản vay

Mirae Asset thông báo về việc điều chỉnh phí bảo hiểm khoản vay như sau: Cập nhật bảo hiểm khoản vay...

[Mirae Asset] Thay đổi ngày thanh toán khoản vay

Mirae Asset xin thông báo: 1/ Thay đổi ngày chọn thanh toán mới 1, 5, 10, 15, 25. Các bạn...

[Mirae Asset] Lưu ý về tin nhắn chấm điểm Viettel

Mirae Asset thông báo về tin nhắn chấm điểm TS của mạng Viettel như sau: Khách hàng có thể thực...

[Mirae] Tạm dừng sản phẩm vay theo lương có đăng ký trích nợ tự động

Mirae Asset thông báo, do tình hình dịch bệnh dẫn đến không đảm được việc cung cấp bản cứng mẫu...

[Mirae Asset] Xử lý trực tiếp hồ sơ trả về (Defer) trên MFast

Để giúp đẩy nhanh tiến trình xử lý hồ sơ, đặc biệt đối với hồ sơ trả về (Lỗi Defer)....

[Mirae Asset] Điều chỉnh điều kiện về hóa đơn điện

Mirae Asset gửi thông tin cập nhật vận hành sản phẩm. Nội dung cập nhật như sau: 1/ Về điều kiện hóa đơn điện sản phẩm EVN:  Khách hàng/ Người...

[Mirae Asset] Ngưng chạy sản phẩm BAS_Khách hàng sở hữu thẻ ATM

Mirae Asset thông báo ngưng chạy sản phẩm BAS, áp dụng từ ngày 02/08/2021 Kế hoạch triển khai và hướng dẫn vận...

[Mirae Asset] Hướng dẫn nhập liệu hệ thống

Mirae Asset thông báo hướng dẫn nhập liệu đối với Trường địa chỉ như sau: 1/ CMND/CCCD khác chứng từ...

[Mirae Asset] Cập nhật thông tin sản phẩm

Mirae Asset thông báo cập nhật một số thay đổi thông tin sản phẩm như sau: 1/ Cập nhật điều...

[Mirae Asset] Hướng dẫn nhập liệu hệ thống

Mirae Asset thông báo cập nhật các nhập liệu hệ thống đối với các trường thông tin như sau: [Click...