[Easy Credit] Triển khai sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ

1/ Lý do thông báo Easy Credit thông báo triển khai sản phẩm “Cho vay tiền mặt dành cho KH...

[MCredit] Hướng dẫn về việc tra cứu số điện thoại công ty

MCredit xin thông báo Hướng dẫn về việc tra cứu số điện thoại công ty nơi KH làm việc đối...

[Easy Credit] Điều chỉnh chứng từ và cập nhật sản phẩm cho vay

1/ Lý do thông báo: Nhằm thúc đẩy kết quả kinh doanh và tối ưu hóa thủ tục đăng ký...

[MCredit] Triển khai sản phẩm vay theo Sim

MCredit thông báo chính thức triển khai sản phẩm vay theo Sim. Không chỉ đơn giản trong sản phẩm, thủ...

[CIMB] Tạm dừng hỗ trợ các khu vực

Tình hình dịch bệnh COVID đang có tiến triển xấu đi, vì vậy để vẫn đáp ứng được nhu cầu...

[MCredit] Hướng dẫn cung cấp thông tin thẻ BHYT

MCredit thông báo hướng dẫn về việc cung cấp thông tin thẻ BHYT của khách hàng khi đề nghị vay...

[MCredit] Triển khai ký E Sign toàn quốc

MCredit xin thông báo chính thức triển khai ký hợp đồng tín dụng E - Contract trên toàn quốc từ...

[MCredit] Cập nhật bảng giá xe mới cho sản phẩm MBike

MCredit xin gửi đến các bạn bảng giá xe mới áp dụng cho sản phẩm cho vay tiền mặt dành...

[Cash24] Tăng thời gian thẩm định

Cash24 xin thông báo lịch tăng ca hỗ trợ khách hàng vào ngày 29/05/2021 và 30/05/2021 từ 7:00 - 21:00,...

[Easy Credit] Hướng dẫn thu thập thông tin địa chỉ thường trú

MFast xin gửi đến các bạn các thu thập địa chỉ thường trú dựa trên giấy tờ mà khách hàng...