[Easy Credit] Điều chỉnh một số sản phẩm vay

1/ Lý do thông báo: Tối ưu về cấu hình sản phẩm, điều chỉnh lãi suất trần 45% Tạm dừng...

[Mirae Asset] Lưu ý về tin nhắn chấm điểm Viettel

Mirae Asset thông báo về tin nhắn chấm điểm TS của mạng Viettel như sau: Khách hàng có thể thực...

[Easy Credit] Thông báo bảo trì hệ thống

1/ Lý do thông báo: Nhằm nâng cấp và tăng cường sự ổn định của hệ thống. 2/ Nội dung...

Cập nhật quy định nhận hoa hồng MCredit

MFast xin thông báo về việc cập nhật quy định nhận hoa hồng MCredit như sau: 1/ Điều kiện ghi...

[Mirae] Tạm dừng sản phẩm vay theo lương có đăng ký trích nợ tự động

Mirae Asset thông báo, do tình hình dịch bệnh dẫn đến không đảm được việc cung cấp bản cứng mẫu...

[MCredit] Hướng dẫn thẩm định qua Video Call

Từ ngày 31/08/2021, MFast triển khai hỗ trợ cho Sales các nội dung bên dưới qua link tiếp nhận: hotro.digitel.com.vn...

Điều chỉnh chính sách bán hàng Easy Credit

MFast xin thông báo về việc điều chỉnh quy định thanh toán đối với sản phẩm Easy Credit như sau:...

Tạm ngừng lên hồ sơ mới dự án Easy Credit

Easy Credit thông báo, hiện tại số lương hồ sơ xử lý đang quá tải, nên các bạn lưu ý...

[MCredit] Hướng dẫn giải ngân khi khách hàng thay đổi CMND

Liên quan đến việc khách hàng đến giải ngân tại Viettel Store, trường hợp khách hàng thay đổi CMND, MCredit...

[Easy Credit] Quy định nhập CCCD/CMND khác của khách hàng

1/ Lý do thông báo: Bổ sung thông tin của khách hàng hỗ trợ việc ra quyết định thẩm định...