Loading...
Thanh toán khoản vay, nhận ngay ưu đãi trên MFast

MFast thông báo chương trình tặng thưởng đối với những hồ sơ đến hạn thanh toán. Cụ thể:

1/ Đối tượng: Áp dụng đối với những hồ sơ đến hạn thanh toán nằm trong chương trình

2/ Nội dung: Tặng thưởng khi khách hàng thanh toán đủ số tiền cần phải trả và thỏa điều kiện nhận thưởng

3/ Hình thức: Trả thưởng vào ví tích lũy MFast

Các hồ sơ nằm trong chương trình sẽ được đánh dấu (Tô xanh) kèm theo các nội dung:

  • Ngày thanh toán đến hạn nhận thưởng
  • Số tiền thưởng khi thanh toán trước hạn hồ sơ (Như hình minh họa bên dưới)

Trong đó:

  • Kỳ nợ khách hàng cần thanh toán (Hạn trả nợ kì 1): là tổng số tiền khách hàng cần phải thanh toán trong ngày
  • Thưởng: số tiền thưởng sẽ được nhận khi khách hàng thanh toán thỏa điều kiện nhận thưởng
  • Điều kiện nhận thưởng
    • Thanh toán trước ngày dd/mm/yyyy: hạn cuối thanh toán để Sale được nhận thưởng
    • Quá hạn thanh toán: hồ sơ đã quá thời hạn nhưng khách hàng vẫn chưa thanh toán . Sale sẽ không được nhận thưởng những khách hàng này

Ngoài việc nhắc khách hàng thanh toán nợ, bạn có thể hỗ trợ khách hàng thanh toán các khoản nợ ngay trên MFast, bằng việc chọn vào một hồ sơ bất kỳ. Chọn [Thanh toán ngay] để thanh toán khoản góp.

[Click vào đây] để xem hướng dẫn thanh toán khoản vay trên MFast

Hãy cùng MFast quản lý nợ xấu khách hàng thật tốt, và nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé!