Thay đổi mẫu phiếu đề nghị vay và dừng sản phẩm CS SY Refund

MCredit xin thông báo:

– Sản phẩm cho vay tiền mặt hoàn tiền đối với Khách hàng có thu nhập từ lương (CS SY Refund) tạm ngừng triển khai do hết thời gian thí điểm từ ngày 30/3/2021. Áp dụng với các hồ sơ mới nhập lên hệ thống từ ngày 30/03/2021

– Từ 06/04/2021, Mẫu biểu sản phẩm cho vay tiền mặt, cho vay hạn mức được sửa đổi, bổ sung và ban hành lại như sau:

Thay đổi trên áp dụng với các hồ sơ mới nhập lên hệ thống kể từ ngày 06/04/2021

Xem mẫu đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ: [Click vào đây]

– MCredit triển khai thêm 1 điểm SIP thuộc tỉnh Lâm Đồng, MFast gửi lại các bạn danh sách 398 SIP .

Các bạn cập nhật thông tin