Loading...
Thay đổi quy trình gửi Link đăng ký vay Cash24

Kể từ 10:00 AM ngày 11/01/2021, Sales KHÔNG gửi đường link Cash24 có chứa mã giới thiệu cho khách hàng nữa. Thay vào đó, với mỗi khách hàng, sales gửi 1 link Cash24 riêng biệt được lấy trên MFast theo hướng dẫn bên dưới:

Lưu ý:

  • 1 Link chỉ được đăng ký cho 1 khách hàng. 
  • Chỉ ghi nhận hoa hồng cho 1 khách hàng nếu có nhiều khách hàng giải ngân thành công trên cùng 1 Link
  • Mỗi Link có hiệu lực trong 10 phút cho đến khi khách hàng mở link. Qua thời gian trên bạn phải gửi 1 link khác cho khách hàng

Đính kèm là tài liệu Hướng dẫn đăng ký vay Cash24

Anh/chị cập nhật quy trình mới và thực hiện đúng nhé !