Loading...
Thi đua Top giải ngân Easy Credit_Tháng 7

Đến hẹn lại lên, chúng ta tiếp tục hành trình cho cuộc đua "Top Giải Ngân" Easy Credit Tháng 7, diễn ra từ ngày 08/07/ 2021 - 31/07/2021 với nhiều giải thưởng hấp dẫn:

1/ Dành cho Sales

STT Giải thưởng Số lượng Trị giá giải thưởng (VNĐ)
1 Top 1 1 3,000,000
2 Top 2 1 2,500,000
3 Top 3 1 2,000,000
4 Top 4 1 1,500,000
5 Top 5 1 1,000,000

 

Điều kiện nhận giải

  • Số tiền giải ngân tối thiểu đạt 150 triệu
  • Tỷ lệ Convert ≥ 8% (Tính trên các hồ sơ được khởi tạo trong thời gian diễn ra chương trình)
  • Nếu trùng giải, ưu tiên theo số tiền được duyệt trong tháng
  • Tại thời điểm trao giải, Sales không bị Fraud và còn hoạt động

2/ Dành cho cấp quản lý

STT Giải thưởng Số lượng Trị giá giải thưởng (VNĐ)
1 Top 1 1 4,000,000
2 Top 2 1 3,000,000
3 Top 3 1 2,000,000

 

Điều kiện nhận giải:

  • Tổng tiền giải ngân tối thiểu đạt 1,5 tỷ
  • Tỷ lệ Convert ≥ 8% (Tính trên các hồ sơ được khởi tạo trong thời gian diễn ra chương trình)
  • Nếu trùng giải, ưu tiên theo số tiền được duyệt trong tháng
  • Tại thời điểm trao giải, User không bị Fraud và còn hoạt động

Thời gian trao giải: Ngày 10/08/2021

Chúc các bạn thành công, và nhận được giải thưởng cao nhất nhé !