Thi đua Top giải ngân Easy Credit tháng 6

Nhằm thúc đẩy bán hàng trong tháng 6, từ ngày 15/06/2021 – 30/06/2021, MFast tổ chức chương trình thi đua “Top giải ngân” Easy Credit với nhiều giải thưởng hấp dẫn:

1/ Dành cho Sales

STT Giải thưởng Số lượng Trị giá giải thưởng (VNĐ)
1 Top 1 1 3,000,000
2 Top 2 1 2,500,000
3 Top 3 1 2,000,000
4 Top 4 1 1,500,000
5 Top 5 1 1,000,000

 

Điều kiện nhận giải

  • Số tiền giải ngân tối thiểu đạt 100 triệu
  • Tỷ lệ Convert ≥ 8% (Tính trên các hồ sơ được khởi tạo trong thời gian diễn ra chương trình)
  • Nếu trùng giải, ưu tiên theo số tiền được duyệt trong tháng
  • Tại thời điểm trao giải, Sales không bị Fraud và còn hoạt động

2/ Dành cho cấp quản lý

STT Giải thưởng Số lượng Trị giá giải thưởng (VNĐ)
1 Top 1 1 5,000,000
2 Top 2 1 4,000,000
3 Top 3 1 3,000,000
4 Top 4 1 2,000,000
5 Top 5 1 1,000,000

 

Điều kiện nhận giải:

  • Tổng tiền giải ngân tối thiểu đạt 500 triệu
  • Tỷ lệ Convert ≥ 8% (Tính trên các hồ sơ được khởi tạo trong thời gian diễn ra chương trình)
  • Nếu trùng giải, ưu tiên theo số tiền được duyệt trong tháng
  • Tại thời điểm trao giải, Sales không bị Fraud và còn hoạt động

Thời gian trao giải: Ngày 10/07/2021

Chúc các bạn thành công, và nhận được giải thưởng cao nhất nhé !