Loading...
Thoả thuận giá bán vô lo, đẩy đơn MTrade siêu to

Bán hàng MTrade số lượng lớn với mức giá cạnh tranh là điều mà sale MFast nào cũng mong muốn? Tính năng Thỏa thuận giá bán ra đời đáp ứng kịp thời “nỗi niềm” của Core Sale MFast đây! 

Tính năng này chỉ áp dụng cho Đội Sale Core MFast

Tính năng Thỏa thuận giá bán 

Thỏa thuận giá bán là tính năng mới được tích hợp trên MTrade, cho phép người dùng tạo và quản lý các yêu cầu thỏa thuận giá cho các sản phẩm ĐÃ CÓ và CHƯA CÓ trên MTrade. 

Mục đích chính của tính năng này là giúp các Core Agent đạt được mức giá tốt nhất cho các đơn hàng số lượng lớn thông qua quá trình thương lượng với nhà cung cấp.

Lưu ý: Tính năng này hiển thị cho tất cả các Core Sale, tuy nhiên chỉ người quản lý mới có quyền truy cập.

Điều kiện áp dụng tính năng

  • Người hưởng giá ưu đãi phải mua đúng sản phẩm và lớn hơn hoặc bằng số lượng mà người quản lý đồng ý trước đó mới được hưởng giá ưu đãi. 
  • Người hưởng giá luôn là cấp Agent, kết quả hiển thị lúc chọn người hưởng cũng là Agent dù người thỏa thuận là cấp quản lý. 

Các bước tạo yêu cầu Thỏa thuận giá 

Đối với sản phẩm chưa có trên MTrade

Đối với sản phẩm có sẵn trên MTrade

 

Lưu ý: Sau 24h, hệ thống sẽ tự động hủy đơn, người tạo yêu cầu phải push DSA vào app lên đơn và thanh toán ngay.