Loading...
Thông báo Bảng giá xe quý III/2021 áp dụng cho sản phẩm MBIKE

MCredit gửi đến bạn bảng giá xe sản phẩm MBIKE áp dụng quý III/2021:

  • Hiệu lực kể từ ngày: 28/07/2021
  • Áp dụng với các hồ sơ lên hệ thống kể từ ngày này.

[Click vào đây] để xem Bảng giá xe mới.

Bạn có thể tham khảo thêm sản phẩm MCredit tại trang: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin.