Loading...
Thông báo bảo trì dịch vụ thanh toán hóa đơn, tiện ích trên MFast

Nhằm nâng cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn, MFast thông báo về việc tạm dừng các tiện ích thanh toán, thu hộ sau để bảo trì hệ thống:

  • Thanh toán khoản vay
  • Vé xe khách
  • Hóa đơn điện, nước, truyền hình cáp

MFast sẽ thông báo đến các bạn khi dịch vụ này được mở trở lại

Các bạn cập nhật thông tin nhé!