Thông báo bảo trì hệ thống PTF

PTF xin thông báo về việc sẽ thực hiện bảo trì để nâng cấp hệ thống, vì vậy trong thời gian này sẽ không gửi được hồ sơ sang PTF. Thời gian nâng cấp hệ thống như sau:

  • Thời gian nâng cấp: 21h00 Ngày 08/04/2022
  • Thời gian hoạt động trở lại: 0h00 Ngày 10/04/2022

Các bạn nắm thông tin để tư vấn và lên hồ sơ phù hợp cho khách hàng nhé !