Thông báo bảo trì hệ thống TNex

MFast xin thông báo, từ ngày 17/06/2022, TNex bảo trì để nâng cấp hệ thống. Dự kiến sẽ hoàn thành nâng cấp vào ngày 19/06/2022.

Tuy nhiên, hiện TNex vẫn chưa hoàn thành bảo trì và dự kiến hoàn tất vào ngày 22/06/2022.

Trong thời gian nâng cấp, TNex sẽ tạm ngưng chi trả hoa hồng, cụ thể từ ngày 17 đến hết ngày 22/06/2022. MFast sẽ cập nhật kết quả cho người dùng ngay khi TNex hoàn tất bảo trì hệ thống. Việc đăng ký mở tài khoản TNex không bị ảnh hưởng nên các bạn vẫn giới thiệu khách hàng mở tài khoản TNex trong thời gian này được nhé

Mong các bạn thông cảm!