Loading...
Thông báo cập nhật điều kiện ghi nhận khách hàng mở tài khoản KBank

KBank cập nhật thêm quy trình xét duyệt khách hàng mở tài khoản ngân hàng số KBank có kèm theo thông tin chứng minh về công việc, nghề nghiệp hiện tại.

Thời gian áp dụng

Bắt đầu Từ 00H00 ngày 20/07/2023

Lưu ý: Những đơn KBank khởi tạo từ hôm nay tới hết 23H59 - 17/07/2023 vẫn sẽ được MFast ghi nhận theo chính sách cũ. 

Các giấy tờ chứng minh công việc thoả mãn điều kiện mở tài khoản KBank bao gồm:

Nghề nghiệp Giấy tờ hợp lệ
Cán bộ nhà nước Thẻ nhân viên hoặc danh thiếp
Nhân viên doanh nghiệp nhà nước Thẻ nhân viên hoặc danh thiếp
Nhân viên doanh nghiệp tư nhân Thẻ nhân viên hoặc danh thiếp
Chủ sở hữu/Quản lý doanh nghiệp Chỉ chấp nhận danh thiếp

Lưu ý: Tất cả các khách hàng không thoả một trong hai điều kiện trên có thể được KBank duyệt mở tài khoản nhưng sẽ không được KBank ghi nhận để trả thu nhập.

Quy trình giới thiệu mở tài khoản KBank theo luồng mới

 • Bước 1: Khách hàng bấm vào đường link dẫn tới trang đăng ký mở tài khoản KBANK do bạn gửi từ MFast
 • Bước 2*: Khách hàng nhập Họ và tên, CMND/CCCD, Số điện thoại, thông tin nghề nghiệp và hình ảnh chứng từ chứng minh công việc sau đó bấm “Tôi đã đọc và đồng ý" kiểm tra điều kiện.
 • Bước 3: Khách hàng tải ứng dụng K-PLUS, đăng ký tài khoản và Nhập mã giới thiệu chữ “M123”
 • Bước 4: Khách hàng chụp ảnh mặt trước, mặt sau CMND/CCCD và chụp ảnh chân dung để xác thực hồ sơ
 • Bước 5: Khách hàng nhập thông tin cơ bản
 • Bước 6: Khách hàng xác thực email, OTP, đăng ký mã PIN
 • Bước 7: Ghi nhận đơn thành công nếu KBANK trả kết quả “Đăng ký thành công”. Đặc biệt: Khách hàng sẽ được tặng 1 đơn BHTNDSBB xe máy ngay khi
  mở tài khoản KBank thành công

 

Điều kiện ghi nhận thu nhập

 • Khách hàng phải cung cấp chứng từ chứng minh công việc và được phê duyệt bởi KBank
 • Khách hàng PHẢI BẮT BUỘC nhập mã giới thiệu là: M123
 • Số điện thoại khách hàng phải trùng với số điện thoại khách hàng đăng ký tài khoản KBank
 • Khách hàng phải tải ứng dụng KBANK và hoàn thành các bước đăng ký tài khoản từ đường Link giới thiệu trên MFast
 • Khách hàng hoàn thành các bước eKYC (chụp ảnh chứng minh thư, chụp ảnh chân dung thành công)
 • Không chấp nhận điền hộ, thông tin phải được đăng ký trực tiếp bởi người đăng ký
 • Không chấp nhận với khách hàng dùng chung email đăng ký

Chính sách này từ KBank được áp dụng đối với tất cả các đối tác đang hợp tác mở tài khoản số KBank. MFasters chú ý để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng nha.

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn mở tài khoản KBank