Loading...
Thông báo cập nhật kết quả đơn FE Credit

MFast thông báo dự án FE Credit đang lỗi hệ thống đối soát nên chưa thể cập nhật kết quả đơn từ 01/12/2023 đến thời điểm hiện tại.

MFast đang kết hợp với đối tác để kiểm tra lại hệ thống trong thời gian sớm nhất. Thời gian cập nhật kết quả đơn dự kiến vào thứ 2 - 11/12/2023.

Các đơn MFaster tạo mới hệ thống vẫn cập nhật bình thường và được trả kết quả sau khi hệ thống hoạt động bình thường.

Mong các bạn thông cảm!