Loading...
Thông báo chi trả bổ sung hoa hồng giới thiệu mở tài khoản CIMB Bank

MFast thông báo chi trả bổ sung hoa hồng gián tiếp CIMB Bank, đối với những trường hợp được mở thành công trong thời gian triển khai dự án

Hoa hồng sẽ được chi trả vào ví tích lũy trên MFast của người dùng

Cảm ơn bạn đã tham gia và hãy tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các dự án mở tài khoản số trên MFast nhé!

Xin cảm ơn!