Loading...
Thông báo điều chỉnh chính sách mở tài khoản ngân hàng BIDV Smartbanking

MFast thông báo điều chỉnh chính sách điều kiện ghi nhận đơn BIDV Smartking như sau:

Thời gian áp dụng: Chính sách mới được áp dụng từ 0h - 15/08/2023

Nội dung điều chỉnh:

Sản phẩm

Hiện tại

Điều chỉnh mới

Các bước khi nhận đơn

Bước 5: Khách hàng thực hiện tối thiểu 01 giao dịch tài chính (Giao dịch tài chính là toàn bộ các giao dịch làm thay đổi số dư tài khoản trên 10.000đ của Khách hàng). 

 

Bao gồm các loại tài khoản: tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tài khoản vay, thẻ tín dụng được Khách hàng thực hiện trên App BIDV Smartbanking của BIDV như: nạp tiền điện thoại, thanh toán QR, gửi tiết kiệm,…)

 

 

Bước 5: Khách hàng thực hiện tối thiểu 01 giao dịch tài chính (Giao dịch tài chính là toàn bộ các giao dịch làm thay đổi số dư tài khoản từ 50.000đ của Khách hàng)

 

Bao gồm các loại tài khoản: tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tài khoản vay, thẻ tín dụng được Khách hàng thực hiện trên App BIDV Smartbanking của BIDV như: nạp tiền điện thoại, thanh toán QR, gửi tiết kiệm,...)

 

Các bước còn lại trong quy trình không thay đổi.

Lưu ý: Phát sinh giao dịch trong 30 ngày kể từ ngày đăng ký tài khoản thành công

Điều kiện chọn sản phẩm mới tại trang chọn sản phẩm dịch vụ của BIDV:

  1. Sản phẩm còn lại trong rổ sản phẩm: Đề xuất thêm sản phẩm Tài khoản Chọn tên Như ý (Miễn phí) ; Khách hàng không bỏ chọn sản phẩm "Chọn tên Như ý"
  2. Khi KH thực hiện eKYC và đăng ký, dịch vụ tài khoản "Chọn tên như ý" (định danh theo SĐT, shopname hoặc dãy số bất kỳ) đã được tick chọn sẵn cho KH (không bỏ chọn mục này)
  3. Khách hàng vẫn chọn sản phẩm dịch vụ hiện tại + Tài khoản chọn tên như ý mới thỏa điều kiện đăng ký của BIDV

(Sản phẩm trong danh sách là một trong các sản phẩm: TK chọn tên như ý (định danh), TK như ý (số đẹp), SP Cho vay, SP Tiền gửi tiết kiệm, SP Thẻ TDQT, SP Bảo hiểm an ninh mạng (Cyber), SP Bảo hiểm ung thư (CI)