Loading...
Thông báo điều chỉnh chính sách mở thẻ tín dụng TPBank x EVO

MFast thông báo điều chỉnh chính sách hoa hồng giới thiệu khách hàng mở tài khoản số TPBank x Evo như sau:

Thời gian áp dụng: Khách hàng được ghi nhận thành công từ 14H - 04/07/2023

Nội dung điều chỉnh:

Sản phẩm Hiện tại Điều chỉnh mới
Chính sách thu nhập

Đợt 1: Nhận 224,000 VNĐ ngay sau khi khách hàng hoàn thành 5 bước mở thẻ tín dụng

Đợt 2: Nhận 96,000 VNĐ sau khi hoàn tất quy trình hậu kiểm của TPBank  (Ngày 25 tháng T+1)

Đợt 1: Nhận 200,000 VNĐ ngay sau khi khách hàng hoàn thành bước 4 mở thẻ tín dụng

Đợt 2: Nhận 120,000 VNĐ sau khi hoàn tất bước 5, TPBank phát hành thẻ cho khách hàng.

CÁC BƯỚC GIỚI THIỆU MỞ THẺ TÍN DỤNG TPBANK X EVO

Quy trình thực hiện để được ghi nhận là 1 khách hàng thành công:

  • Bước 1: Khách hàng nhấn vào đường Link có chứa mã giới thiệu của bạn trên MFast để đăng ký thông tin
  • Bước 2: Khách hàng thực hiện đăng ký thông tin theo quy trình của TPBank x EVO (Số điện thoại, nhập mã OTP, thông tin cơ bản, thông tin cá nhân, thông tin liên lạc, xác thực điện tử (CMND/CCCD, chân dung)
  • Bước 3: TPBank x EVO trả kết quả đăng ký thành công và Khách hàng ký hợp đồng điện tử
  • Bước 4: TPBank x EVO trả kết quả đăng ký mở thẻ thành công bao gồm các trạng thái: Hồ sơ mở thẻ đã hoàn tất, Cấp thẻ điện tử thành công (CPQL)
  • Bước 5: TPBank x EVO hoàn tất phát hành thẻ cho khách hàng

Lưu ý: Theo chính sách thu nhập mới như trên thì các đơn mở thẻ tín dụng TPBank x Evo trước ngày 30.06.2023 đủ điều kiện mở thẻ (Hoàn thành 5 bước) nhưng TPBank chưa hoàn tất phát hành thẻ cho khách hàng, hệ thống sẽ trả thu nhập Đợt 2 là 120.000 VNĐ (Theo chính sách thu nhập mới) ngay sau khi hoàn tất phát hành thẻ của TPBank. Đợt 1 (200.000 VNĐ) MFast sẽ chi trả bổ sung sau.

Các nội dung khác không thay đổi. Chi tiết về sản phẩm mở mở thẻ tín dụng TPBank x Evo trên MFast, bạn tham khảo Tại Đây.

>> Nhóm Zalo hỗ trợ dự án: https://zalo.me/g/eehggt968

Chúc bạn thành công!