Điều chỉnh quy định xử lý hồ sơ từ cộng tác viên

MFast xin thông báo, nhằm đảm bảo quyền lợi và tối đa tỷ lệ xử lý thành công cho các hồ sơ được giới thiệu lên MFast, kể từ ngày 25/12/2020, MFast sẽ áp dụng quy trình xử lý mới như sau:

Đối với các hồ sơ được giới thiệu lên MFast, dù được chỉ định trực tiếp cho nhân viên tư vấn cụ thể, nếu trong 2 ngày mà không có bất kỳ xử lý nào (không được cập nhật trạng thái mới), thì MFast sẽ tự động CHỈ ĐỊNH LẠI cho 1 nhân viên tư vấn phù hợp khác.

Ghi chú: Việc chỉ định lại này nhằm đảm bảo hồ sơ khách hàng được tư vấn nhanh và tốt nhất, không ảnh hưởng đến hoa hồng của người dùng đã giới thiệu lên khách hàng này.