Loading...
Thông báo gián đoạn chi trả hoa hồng dự án mở tài khoản KBank

MFast xin thông báo về việc KBank thực hiện nâng cấp hệ thống.

Trong thời gian nâng cấp, KBank sẽ gián đoạn việc chi trả hoa hồng cho nhân viên bán hàng, do ảnh hưởng đến việc trả kết quả hồ sơ giữa MFast và KBank, vì vậy thời gian chi trả sẽ chậm hơn so với dự kiến bạn đầu. Tuy nhiên, các bạn vẫn giới thiệu khách hàng mở tài khoản KBank bình thường. MFast sẽ cập nhật hoa hồng cho nhân viên kinh doanh ngay khi KBank hoàn tất nâng cấp hệ thống

Mong bạn thông cảm và tiếp tục đẩy mạnh dự án nhé!