Thông báo hoàn tất cập nhật kết quả hồ sơ VIB

MFast xin thông báo, VIB đã hoàn tất bảo trì hệ thống, kết quả của những hồ sơ khách hàng khởi tạo trước đó đã được cập nhật đầy đủ

Các trường hợp khách hàng đã đăng ký mở thẻ thành công nhưng chưa được ghi nhận hoa hồng. Bạn nhập thông tin tại trang: http://hoahong.mfast.vn/ để được hỗ trơ đối soát và cập nhật kết quả hồ sơ.

Các bạn hãy tiếp tục đẩy mạnh dự án VIB hơn nữa nhé. Chi tiết thông tin dự án VIB, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/mo-the-tin-dung-vib-nhan-ngay-120000-vnd/

Chúc các bạn thành công !