Thông báo hủy hồ sơ dự án PTF

MFast xin thông báo, hiện tại dự án PTF vẫn đang trong quá trình bảo trì hệ thống. Vì vậy, vào ngày 16/03/2022, MFast sẽ hủy toàn bộ các hồ sơ đang được xử lý.

Dự kiến vào ngày 01/04/2022, MFast sẽ hoàn tất bảo trì hệ thống, và dự án sẽ quay trở lại với quy trình nhập liệu, trả trạng thái hồ sơ, và nhận hoa hồng trực tiếp khi hồ sơ giải ngân thành công trên MFast

Các bạn lưu ý khởi tạo hồ sơ các dự án khác sẵn có cho những khách hàng này nhé.

Chi tiết các dự án trên MFast, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-tai-chinh/

Các bạn cập nhật thông tin nhé!