Loading...
Thông báo kết quả chương trình Tăng tốc cùng Cash24

Sau những ngày thi đua "Tăng tốc cùng Cash24", MFast xin gửi lời chúc mừng đến những bạn đã xuất sắc về đích trong chương trình:

Giải thưởng sẽ được trả vào ví tích lũy trên MFast cho các bạn vào ngày 20/11/2020

Một lần nữa, MFast gửi lời chúc mừng và hi vọng trong thời gian thới các bạn sẽ bùng nổ doanh số, đạt nhiều giải thưởng hơn nữa ở những chương trình tiếp theo nhé