Loading...
Thông báo lớp đào tạo sản phẩm Cash Card_MCredit

Để giúp cho người dùng làm quen, và nắm kĩ thông tin sản phẩm thẻ vay MCredit được triển khai gần đây. MFast xin thông báo về lịch đào tạo sản phẩm như sau:

1/ Thời gian: 10:00 AM, Thứ 3, Ngày 02/08/2022

2/ Hình thức đào tạo: Trực tuyến qua ứng dụng Zoom

3/ Giới hạn tham gia: 100 người dùng

Link Tham gia Zoom lớp học: [Xem tại đây]

ID cuộc họp: 854 0694 6906

Mật mã: 152452

Để buổi đào tạo diễn ra thuận lơi, các bạn tham khảo trước thông tin sản phẩm Cash Card Tại Đây

Tham gia cùng MFast để nâng cao kiến thức sản phẩm và bán hàng tốt hơn bạn nhé !