Loading...
Thông báo mở lại dự án Mirae Asset trên MFast

MFast xin thông báo về việc mở lại dự án Mirae Asset, hiện tại sales đã có thể lên hồ sơ khách hàng như quy trình có Courier trước đó đã xử lý.

Hướng dẫn quy trình dự án Mirae Asset: Xem tại đây

Mọi thắc mắc anh/chị vui lòng gửi mail về hộp thư: mirae@digitel.vn để được hỗ trợ

Anh/chị cập nhật thông tin