Loading...
Thông báo mục nhập mã giới thiệu dự án VNPay

Hiện tại, VNPay đã hoàn tất công cụ tự động nhập mã MF1 trong lúc khách đăng ký tài khoản ví VNPay thông qua link MFast.

Sau khi khách hàng ấn vào link của MFaster thì lúc đăng ký tại mục Nhập mã giới thiệu sẽ tự động nhập mã "MF1" như hình đính kèm:

Các MFaster hãy thông báo tới khách hàng và kiểm tra trong quá trình đăng ký tài khoản ví VNPay có nhập mã MF1 hay không nhé.

Lưu ý: Từ lúc users gửi link cho khách hàng đến lúc khách hàng hoàn tất đăng ký không quá 24h để tránh mất đơn

Xem thêm:

Hướng dẫn giới thiệu khách hàng mở ví VNPay