Thông báo nâng cấp hệ thống F88

MFast xin thông báo về việc F88 thực hiện bảo trì và nâng cấp mới hệ thống.

Thời gian dự kiến: 23/09/2022 – 30/09/2022

Trong thời gian này, F88 sẽ không xuất được báo cáo khách hàng, dẫn đến tạm thời sẽ gián đoạn việc chi trả hoa hồng cho nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, các bạn vẫn lên mới hồ sơ và xử lý theo quy trình hiện tại, trạng thái khách hàng vẫn sẽ được cập nhật. MFast sẽ cập nhật hoa hồng cho nhân viên kinh doanh ngay khi F88 hoàn tất bảo trì hệ thống

Mong bạn thông cảm!