Loading...
Thông báo nâng cấp hệ thống MB Bank

MFast xin thông báo, từ ngày 31/08/2022 - 01/09/2022, MB Bank nâng cấp hệ thống nhằm tăng trải nghiệm người dùng, và cập nhật các tính năng mới trên ứng dụng. Trong thời gian này, bạn tạm thời ngưng giới thiệu khách hàng mở tài khoản MBBank

MBBank sẽ thông báo nếu thời gian nâng cấp kéo dài hơn dự kiến.

MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi dự án được mở lại. Bạn cập nhật thông tin nhé!