Loading...
Thông báo tạm dừng lên hồ sơ dự án Easy Credit trên MFast

Để tối ưu hóa quy trình bán hàng sản phẩm Easy Credit, MFast xin thông báo kể từ ngày 15/10/2020 MFast sẽ tạm dừng bán sản phẩm theo nội dung như sau:

1/ Đóng sản phẩm trên các nghiệp vụ Đã tư vấn đầy đủ cho khách hàngHoàn tất hồ sơ tham gia sản phẩm, hỗ trợ bán hàng thu hồ sơ.

2/ Chỉ mở cho nghiệp vụ giới thiệu khách hàng

Lưu ý: Chỉ tạm dừng khi lên hồ sơ mới, đối với những hồ sơ đang xử lý thì vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn tất hồ sơ theo quy trình hiện tại

MFast sẽ thông báo khi dự án được mở trở lại nhé !

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin