Thông báo tạm dừng dự án Mirae Asset để nâng cấp hệ thống

MFast xin thông báo tạm dừng chạy các sản phẩm Mirae Asset để nâng cấp hệ thống, trong thời gian này sales vui lòng không lên hồ sơ để tránh không được xử lý cho đến khi có thông báo mở lại sản phẩm.

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin để tiện xử lý trong quá trình tư vấn khách hàng

Trân trọng thông báo !