Loading...
Thông báo tạm ngưng dự án BIDV Smartbanking

MFast xin thông báo dự án BIDV Smartbanking sẽ tạm ngưng để đối tác cập nhật hệ thống và ứng dụng.

  • Thời gian tạm ngưng: Từ 0h - 31/08/2023 đến hết 04/09/2023
  • Thời gian dự kiến mở lại từ 05/09/2023

Trong thời gian hai dự án này tạm ngưng, MFasters vẫn có thể tiếp tục giới thiệu các dự án khác đang được triển khai như VNPay MBBank, VPBank,...

MFast sẽ thông báo nếu dự án mở lại sớm hơn dự kiến.