Loading...
Thông báo tạm ngưng dự án Cake VPBank

Cake by VPBank thông báo tạm ngưng dự án từ ngày 18h30 - ngày 02/08/2023. Trong thời gian này, bạn tạm dừng giới thiệu khách hàng mở tài khoản Cake.

Những khách hàng được giới thiệu trước thời gian thông báo, Cake vẫn sẽ cập nhật kết quả và chi trả hoa hồng trong trường hợp khách hàng mở thành công. Trong thời gian tạm ngưng, bạn hãy lựa chọn các sản phẩm khác đang được nhiều MFaster lựa chọn như: VNPay, BIDV, MB Bank. Bạn tham khảo các dự án mở tài khoản số khác trên MFast Tại Đây

MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi sản phẩm được mở lại.